Jaarverslag 2019

Pijler 4. De optimale doorstroom naar mbo/hbo/wo

Leestijd: ( woorden)

4.1 Het in kaart brengen van de mogelijkheden om leerlingen van LMC-VO in het (Rotterdamse) vervolgonderwijs te volgen qua leerprestaties. Hiervoor is samenwerking met het vervolgonderwijs noodzakelijk en kan privacy een belemmering zijn.

Met Albeda College is in 2019 een samenwerkingsconvenant opgesteld (ondertekening februari 2020). Onderdeel van die overeenkomst is het volgen van LMC-leerlingen in hun studiesucces op het mbo bij Albeda College. Albeda heeft in overleg met LMC-VO de registratie van leerlingen afkomstig van LMC-VO aangepast. Vanaf 1 oktober 2019 kunnen de resultaten van de LMC-leerlingen beter gevolgd worden.

Sinds enkele jaren ligt er ook een vo-hbo convenant zodoende zijn met het mbo-convenant nagenoeg dekkende afspraken gemaakt, enkel wo ontbreekt nog, over het volgen van leerlingen in het vervolgonderwijs.

4.2 Het onderzoeken van de mogelijkheden van doorlopende leerlijnen tussen het vmbo en het mbo dan wel een verbeterde aansluiting tussen de beide onderwijssoorten.

Verschillende LMC-scholen hebben doorlopende leerlijnen van vmbo naar mbo ontwikkeld. Zowel bij het Horeca onderwijs (Horeca Vakschool Rotterdam, het Praktijkonderwijs (HPC) als het Kunstonderwijs (MT010) zijn inmiddels concrete afspraken gemaakt. Ook TooropMavo heeft afspraken met het Grafisch Lyceum dat het profielwerkstuk tevens dient als toelating tot deze MBO opleiding. Een delegatie van VO-raad, MBO-raad, Vereniging van Hogescholen en het Ministerie van OC&W komt in het najaar van 2019 op de Horeca Vakschool Rotterdam op bezoek om kennis te nemen van de lopende initiatieven.

Om meer medewerkers kennis te laten maken met het mbo en met de collega’s in het MBO organiseert LMC-VO samen met Albeda en Zadkine twee congressen met als thema ‘Kansrijk doorstromen vo-mbo’. Ruim 100 docenten nemen hier aan deel.