Jaarverslag 2016

Voorwoord

Leestijd: ( woorden)

2016 is in meerdere opzichten het jaar van een nieuwe horizon geworden. Na enkele jaren van daling van de instroom van nieuwe leerlingen, laat het schooljaar 2016/2017 weer een duidelijke stijging zien. Een stijging van instroom van leerlingaantallen die zich ook voor het schooljaar 2017/2018 lijkt voort te zetten. Een eerste volledig kalenderjaar waarin gewerkt wordt in de nieuwe structuur van scholengroepen. Waardoor meer samenwerking tussen de scholen mogelijk is en betere voorwaarden voor op- en afstroom van leerlingen gecreëerd zijn.
Een jaar waarin het financiële resultaat weliswaar - door bewuste kwaliteitsimpulsen - rood kleurt maar de onderwijskwaliteit van alle scholen volledig in het groen is volgens de inspectiekaders. En waarin ook het perspectief aanwezig is dat binnen afzienbare tijd het financiële resultaat eenzelfde kleuring zal krijgen.

In 2016 hebben we afscheid genomen van een markante voorzitter van het College van Bestuur, Marcel van der Knaap. Hij bracht rust in roerige tijden en stond aan de basis van waar de organisatie op dit moment staat. Solide, eigentijds en met vertrouwen op alle lagen in de organisatie. Naast zijn rol als voorzitter van het College van Bestuur speelde Marcel van der Knaap ook een belangrijke verbindende rol in de onderwijsstad Rotterdam. Niet voor niets is zijn inzet voor de Rotterdamse leerlingen dan ook beloond met de Erasmusspeld.

Een vertrek luidt meestal ook iets nieuws in. De komst van een nieuw tweehoofdig College van Bestuur in dit geval. Een College van Bestuur dat voort zal bouwen op de ingezette lijnen. Dat betekent het behouden van de goede kwaliteitspositie, het versterken van de profilering van de scholen, het uitbouwen van de professionaliteit van alle medewerkers, het werken aan een gezonde bedrijfsvoering en het verder verhogen van de tevredenheid van leerlingen, hun ouders en al onze collega’s.

Met uiteindelijk maar één doel… dat alle LMC-scholen worden gezien als geweldige plekken om te mogen leren en te werken.

Rotterdam, 29 mei 2017
Rob Elgershuizen, lid College van Bestuur
Marc Otto, voorzitter College van Bestuur