Jaarverslag 2018

Voorwoord

Leestijd: ( woorden)

2018 was het jaar van nieuwe perspectieven! Zo is de nieuwe strategie van LMC-VO voor de komende vier jaar vastgesteld met daarin zeven voor alle scholen herkenbare lijnen. De nieuwe strategie is vertaald in nieuwe of aangepaste schoolplannen voor alle 24 scholen van LMC-VO. Nieuwe perspectieven kwamen er ook door de start van het Rotterdam Designcollege en de Montessori Mavo Rotterdam en de ontwikkeling van de Horeca Havo als samenwerking tussen Het Lyceum Rotterdam en de Horeca Vakschool Rotterdam. Perspectieven die ervoor hebben gezorgd dat wederom meer leerlingen en hun ouders de scholen van LMC-VO hebben gevonden.

Nieuwe perspectieven waren er ook voor de vele nieuwe collega’s die wij in 2018 hebben mogen verwelkomen en waaraan een interessant introductieprogramma is voorgeschoteld. Voor de collega’s die al langer in dienst zijn, is het aanbod van de LMC Academie sterk uitgebreid. Met een breed palet aan inhoudelijke, pedagogische en didactische cursussen en trainingen werken wij aan de verdere professionalsering van onze medewerkers. Daarnaast bieden wij enkele gemotiveerde docenten de mogelijkheid om een Masteropleiding te volgen en af te ronden. Investeren in de kwaliteit van het personeel is namelijk de allerbeste investering in het onderwijs.

En dit laatste blijkt wel uit het feit dat alle scholen van LMC-VO nog volledig in het groen staan volgens de kwaliteitskaders van de Onderwijsinspectie. Als klap op de vuurpijl hebben de Toorop MAVO en Het Praktijkcollege Centrum het predicaat “Excellent” geprolongeerd. De investeringen in de kwaliteit van ons onderwijs die wij de afgelopen drie jaar hebben gedaan, zijn ook terug te vinden in de financiële resultaten. 2018 was het derde jaar waarin bewust de sterke vermogenspositie is ingezet om gerichte kwaliteitsimpulsen te geven die ten goede komen aan alle leerlingen en medewerkers van LMC-scholen.

Nieuwe perspectieven vragen er ook om dat de basis op orde is en blijft. Dat betekent het behouden van de goede kwaliteitspositie, het versterken van de profilering van de scholen, het uitbouwen van de professionaliteit van alle medewerkers, het werken aan een gezonde bedrijfsvoering en het verder verhogen van de tevredenheid van leerlingen, hun ouders en al onze collega’s.

Met uiteindelijk maar één doel … dat alle LMC-scholen worden gezien als geweldige plekken om te mogen leren en te werken.

 

Rotterdam, 15 april 2019

 

Rob Elgershuizen

Marc Otto