Jaarverslag 2019

Maatschappij

Leestijd: ( woorden)

Bekijk het persbericht

Net voor de Kerstvakantie van 2018 vond een ernstige schietpartij plaats bij éen van de scholen. Een leerling overlijdt. Dit verschrikkelijke incident had zijn oorsprong in de relationele sfeer. De impact op de leerlingen en medewerkers van de school was groot.  Enige tijd na de Kerstvakantie wordt het incident geëvalueerd, niet alleen intern maar ook met extern betrokkenen. Er zijn vier avonden voor ouders georganiseerd.

In oktober 2019 is er opnieuw een ernstig incident in de directe omgeving van twee LMC-scholen waarbij een leerling zwaargewond raakt. De leerling wordt opgewacht door jongens die hem neersteken. De leerling wordt met spoed naar het ziekenhuis gebracht en overleeft de steekpartij. De politie houdt al snel de twee verdachten aan. Het incident heeft geen enkele relatie met de scholen, maar schijnt voort te komen uit een strijd tussen twee rivaliserende jeugdbendes in Rotterdam Zuid die blijkbaar extreem geweld niet schuwen. LMC-VO heeft vanwege het incident contact met de gemeente, politie, Inspectie van het Onderwijs en de pers. Samen met andere schoolbesturen is er overleg met de burgemeester, politie en andere betrokken partijen over de situatie in Rotterdam Zuid.

Staking
Landelijk wordt door het PO- en VO-onderwijs gestaakt voor betere arbeidsvoorwaarden  in maart en in november 2019. Aan de eerste staking doen minder LMC-medewerkers mee dan aan de tweede staking. In de novemberstaking wordt aandacht gevraagd voor de benodigde structurele investeringen in het onderwijs. Het College van Bestuur steunt de staking en deelt de mening van de bonden dat structureel extra geld nodig is voor het onderwijs. Om die reden besluit het College van Bestuur in overleg met de directeuren om medewerkers die daadwerkelijk gaan staken door te betalen. Bij een eventuele volgende staking in 2020 zal dit niet nogmaals gebeuren aangezien het geld bedoeld is voor onderwijs voor leerlingen. Enkele scholen sluiten bij de tweede staking omdat er onvoldoende medewerkers zijn om onderwijs te kunnen verzorgen.[ Een compleet overzicht is terug te lezen in het hoofdstuk ‘Zaken met een politieke of maatschappelijke impact’ in het jaarverslag 2019 ]