Jaarverslag 2020

Voorwoord

Leestijd: ( woorden)

Het jaar 2020 was op twee manieren een jaar om nooit te vergeten. In positieve zin, vanwege de mooie, belangrijke ontwikkelingen die onze scholen hebben kunnen doormaken. Daarover verderop in dit voorwoord meer. In minder positieve zin, mild uitgedrukt, omdat er een ongekend ingrijpende gezondheidscrisis zich in dat jaar verder ontvouwde. Van de ene op de andere dag bevond Nederland zich, de onderwijswereld incluis, in een lockdown. Zoals bekend verliep vanaf dat moment, tot en met het einde van het kalenderjaar, alles anders. Door toedoen van een minuscuul, onzichtbaar virus verliepen de maanden als een aaneenschakeling van gesloten winkels, bedrijven en scholen, vervallen centraal examens, mondkapjes, besmettingen, ten dele heropening van de scholen, noodzakelijke extra ventilatie in de lokalen, projecten om alle leerlingen en docenten te voorzien van devices voor thuisonderwijs, coronatests, thuisisolatie of quarantaine, en aan het einde van het jaar opnieuw een lockdown.

Onze medewerkers en leerlingen hebben zich keer op keer moeten opladen en zich bij elkaar moeten rapen om zo goed mogelijk onderwijs te verzorgen resp. te volgen. En dat alles binnen de vigerende - en nogal eens bijgestelde - coronamaatregelen van het kabinet. De flexibiliteit, het doorzettingsvermogen en de resultaten die zij daarbij hebben laten zien zijn een prestatie van formaat.
Vanwege de coronacrisis hebben de in het jaarverslag van 2019 al benoemde ingezette ontwikkelingen voor digitalisering van het onderwijs een enorme vlucht genomen. De scholen omarmen de in 2020 geleerde lessen en opgedane ervaringen met ICT in het onderwijs. Deze lessen en ervaringen zullen nu en de komende twee kalenderjaren benut worden om de doelstelling ‘LMC DIGIPROOF’ per eind 2022 te behalen. Dat houdt in dat iedere LMC-docent tegen die tijd digitaal geletterd dient te zijn en ICT doelgericht in kan zetten binnen leersituaties. Kortom: LMC-docenten dienen de mogelijkheden van ICT bewust en met visie te kunnen toepassen in de onderwijspraktijk. Het behalen van deze doelstelling is essentieel als wij willen dat onze leerlingen op eigen kracht leren functioneren in een samenleving waarin digitale media en technologie een belangrijke plaats hebben.

De LMC-scholen spannen zich er succesvol voor in om leerlingen voor te bereiden op een zelfstandig bestaan. In 2020 groeide wederom het aantal nieuwe brugklassers, waardoor het totale aantal leerlingen opliep tot ruim 8500. De wervingsperiode voor de instroom van nieuwe leerlingen in het schooljaar 2021-2022 startte zoals ieder jaar in oktober. Afgezien van dat startmoment verliep ook op dat gebied alles anders. Fysieke bijeenkomsten zoals proeflessen, scholenmarkten en open dagen werden in korte tijd omgekat tot online evenementen en acties zoals webinars, live-streamed talkshows en online rondleidingen. Naast de leerlingen populatie maakte ook het personeelsbestand een groei door.

In september 2020 startten 90 nieuwe collega’s hun loopbaan bij LMC-VO. De LMC Academie breidde haar portfolio aan zinvolle cursussen en trainingen uit. De eerste groep afgestudeerde master docenten Leren en Innoveren (MLI) gingen vanuit de LMC academie werken vanuit een Professionele Leer Gemeenschap. Het aantal jonge mensen dat een opleidingsplek vond via de OSR steeg gestaag naar in totaal 147.

Drie LMC-scholen veranderden van locatie of van inhoudelijke focus in de profilering. De Charles de Foucauld Mavo werd in navolging van een bestuurlijke afspraak onderdeel van

CVO, terwijl de Gijsbert Karel van Hogendorp vmbo samen met CVO-school Melanchthon Mathenesse verder ging als Experience College, gevestigd in het prachtig verbouwde, moderne pand aan de Spaanseweg vlakbij het Sparta Stadion. ICT is binnen het curriculum van het Experience College een belangrijke component. De Palmentuin voor Theater PT010 kreeg dans erbij als tweede pijler; naast theater als eerste pijler binnen het onderwijsprofiel. Dit leidde tot een naamswijziging in PT010 - Theater en Dans. Deze school is onderdeel van het kunstencluster binnen LMC-VO, waarvan ook zusterschool MT010, de Havo/vwo voor Muziek en Dans (HMD) en de Theaterhavo/vwo deel van uitmaken.

Het jaar 2020 bracht ons ook dat alle LMC-scholen in het groen staan volgens het inspectie kader. De continue focus op kwaliteitsbeheersing en -verbetering werpt dus zijn vruchten af en leverde dit jaar deze belangrijke kroon op het werk. Onderwijskwaliteit blijft uiteraard met stip op één staan binnen de lijst strategische pijlers van LMC-VO.

Wat eveneens speciale vermelding verdient zijn de prachtige resultaten die het medewerkers tevredenheidsonderzoek (MTO) opleverde. Hoge scores werden toegekend aan aspecten als trots op het werk, plezier in het werk en tevredenheid over de werkzaamheden, over de arbeidsomstandigheden en over de leidinggevende. Ons doel is het werkplezier hoog te houden en de aangegeven ontwikkelpunten aan te grijpen om waar mogelijk te verbeteren.

Daarnaast is de begroting van het jaar 2020 afgesloten in zwarte cijfers. Op bestuurlijk niveau speelden het vertrek van de voorzitter Marc Otto (met als gevolg een éénhoofdig bestuur tussen 1 augustus 2020 en 15 maart 2021) en het besluit om de samenwerking met het po-bestuur Kind en Onderwijs Rotterdam te beperken tot onderwijskundige zaken.

Het kalenderjaar 2020 was kortom één van grote dynamiek op diverse fronten.

Wij bedanken iedereen in de organisatie, van stafmedewerker tot docent, van conciërge tot teamleider en van directeur tot onderwijsassistent, voor het leveren van zijn of haar essentiële bijdrage. Onder zeer bijzondere omstandigheden hebben alle collega’s blijk gegeven van een groot doorzettingsvermogen en verantwoordelijkheidsbesef. De teamgeest en creativiteit die zij daarbij hebben laten zien, altijd in het belang van de leerling, waren indrukwekkend.

Wij zijn er trots op samen met onze bevlogen collega’s te kunnen blijven bouwen en vernieuwen aan een fijne, stevige onderwijsorganisatie waar mensen de ruimte krijgen en ambitieus en tegelijkertijd zichzelf kunnen zijn. Laten wij verbeteren wat zinvol en mogelijk is en vasthouden en uitbouwen waar wij goed in zijn. Om samen verder te kunnen groeien.

Rotterdam, mei 2021

Lorenzo Civile

Rob Elgershuizen