Jaarverslag 2019

Voorwoord

Leestijd: ( woorden)

2019 was het jaar waarin de nieuwe strategie van LMC-VO tot uitvoering kwam. Langs zeven voor alle scholen herkenbare lijnen zijn heel veel initiatieven ontplooid, gericht op het ontwikkelen en laten groeien van scholen en hun leerlingen en medewerkers. Nieuwe initiatieven zoals de samenvoeging van twee bestaande scholen tot een nieuwe school – het Experience College – dat in het schooljaar 2020 / 2021 haar deuren zal open en de herprofilering van de Palmentuin als podiumkunstenschool op Rotterdam Zuid. Maar ook de digitalisering van het onderwijs, het betrekken van interessante bedrijven bij projecten voor leerlingen en het verbeteren van de doorstroom naar het vervolgonderwijs. Initiatieven die ervoor hebben gezorgd dat wederom meer leerlingen en hun ouders de scholen van LMC-VO hebben gevonden. In 2019 zijn ook de gesprekken voortgezet over de (verregaande) vorm van samenwerking met het PO-bestuur Kind & Onderwijs Rotterdam. De verwachting is dat in 2020 definitieve afspraken zullen worden gemaakt over de wijze waarop deze samenwerking wordt vormgegeven. Vooruitlopend hierop zijn diverse inhoudelijke projecten gestart - overgang PO/VO, hoogbegaafdheid, ontwikkeling groep 9 - om onderwijskundige voordelen voor leerlingen en hun ouders te realiseren.

Nieuwe initiatieven hebben ook geleid tot een toename van het aantal (nieuwe) collega’s in 2019. Naast het uitgebreide introductieprogramma en goede begeleiding, krijgen nieuwe docenten aanvullende faciliteiten om zich goed in te werken. Voor de collega’s die al langer in dienst zijn, is het aanbod van de LMC Academie sterk uitgebreid. Met een breed palet aan inhoudelijke, pedagogische en didactische cursussen en trainingen werken wij aan de verdere professionalisering van onze medewerkers. Daarnaast bieden wij – net als vorig jaar – gemotiveerde docenten de mogelijkheid om een Masteropleiding te volgen en af te ronden. Investeren in de kwaliteit van ons personeel is namelijk de allerbeste investering in het onderwijs.

Maar het was niet alleen een jaar van hoogtepunten ... In 2019 werd Rotterdam Zuid opgeschrikt door een aantal ernstige steekincidenten onder jongeren, waaronder een leerling van LMC-VO. Samen met de gemeente, de politie, jongerenwerk en de andere schoolbesturen wordt hard gewerkt aan het creëren van een veilige omgeving in en rond de scholen. Want alleen in een veilige omgeving kunnen jongeren zich ontwikkelen tot evenwichtige, verantwoordelijke en zelfbewuste jong volwassenen. En dat is onze belangrijkste maatschappelijke opgave.

Dit alles vraagt er ook om dat de basis op orde is en blijft. Dat betekent het behouden van de goede kwaliteitspositie, het versterken van de profilering van de scholen, het uitbouwen van de professionaliteit van alle medewerkers, het werken aan een gezonde bedrijfsvoering en het verder verhogen van de tevredenheid van leerlingen, hun ouders en al onze collega’s.

Met uiteindelijk maar één doel dat alle LMC-scholen worden gezien als geweldige plekken om te mogen leren en te werken.

Rotterdam, mei 2020

Rob Elgershuizen     Marc Otto