Jaarverslag 2019

Pijler 7. De strategische inrichting van scholengroepen

Leestijd: ( woorden)

 7.1 Het onderzoeken of op basis van profielen een (verdere) indikking van de scholengroepen mogelijk en wenselijk is en hiertoe voorstellen doen die – waar mogelijk – leiden tot meer verticaal geordende scholengroepen.

Op een enkele school na zijn de scholen van LMC-VO ingedeeld in scholengroepen. Een uitgangspunt daarbij is dat de samenwerking tussen scholen binnen scholengroepen vergemakkelijkt wordt en dat medewerkers en leerlingen hierdoor eenvoudiger kunnen overstappen van school. De organisatie van LMC-VO is voortdurend in ontwikkeling. Dit kan inhouden dat ook de samenstelling van de scholengroepen wijzigt. Dit gebeurt ook in 2019. De scholengroep GKH/YBSR is eigenlijk te klein om als scholengroep te functioneren. De scholengroep wordt opgesplitst waarbij GKH samen met Rotterdam Design College (RDC) en RDC-ISK een scholengroep vormt en YBSR wordt toegevoegd aan de scholengroep Mavo Centraal / Lyceum Kralingen waardoor een volledige, verticale scholengroep ontstaat.

Door de plannen voor Rotterdam Zuid volgens het eerder afgesloten convenant met de gemeente en de grote VO-besturen hebben de scholen Veenoord en Vak College Zuidrand het sportprofiel omarmd. Palmentuin heeft echter ook een profilering sport. Het is nodig dat de school een andere profilering krijgt, dit wordt een theaterprofiel, zie eerder in dit verslag. Vanwege de nieuwe profilering wordt de school toegevoegd aan de scholengroep HMD/De Theaterhavo/vwo en de Theater voor Mavo MT010. Ook deze scholengroep is met deze toevoeging een volledige, verticale scholengroep.

De school in Spijkenisse, Charles de Foucauld Mavo, is niet opgenomen in een scholengroep. In 2019 ontstaat het idee om deze school te beëindigen en het gebouw over te dragen aan CVO. Dit collega-bestuur heeft een school in Rotterdam West die te maken heeft met teruglopende leerlingenaantallen, vergelijkbaar met GKH van LMC-VO. CVO zal dan deze school, Melanchthon Mathenesse, sluiten waarbij het pand wordt overgedragen aan LMC-VO om te gebruiken voor GKH. Zowel in Spijkenisse als in Rotterdam kunnen leerlingen in het pand blijven waar zij nu les hebben. Het idee wordt verder uitgewerkt in 2020.