Jaarverslag 2017

Voorwoord

Leestijd: ( woorden)

Kleurrijk onderwijs
De 24 scholen van LMC Voortgezet Onderwijs maken het onderwijs in Rotterdam e.o. kleurrijker en gevarieerder. In 2017 is het kleurenpalet in meerdere opzichten toegenomen. Zo deed de Mavo voor Theater (MT010), het Vak College Hillegersberg en de vmbo vrije schoolroute (Vrije School de Kaap) op Katendrecht haar intrede in Rotterdam. Ook werden de voorbereidingen getroffen voor de nieuwe Montessori Mavo Rotterdam, de Mavo Centraal en het Rotterdam Design College. Stuk voor stuk ontwikkelingen die ervoor hebben gezorgd dat meer leerlingen en hun ouders de scholen van LMC-VO hebben gevonden.

Een goede keus want alle scholen van LMC-VO staan nog volledig in het groen volgens de kwaliteitskaders van de Inspectie van het Onderwijs. En ook de tevredenheid van leerlingen, ouders en medewerkers neemt toe op een aantal belangrijke aspecten zoals sfeer, veiligheid en leerklimaat. Maar we zijn nog niet klaar. Kleur moet je goed onderhouden en soms opfrissen. Daarom is het afgelopen jaar – evenals het vorige en het komende jaar - geïnvesteerd in de kwaliteit van het onderwijs. Investeringen die ook terug zijn te vinden in de financiële resultaten. Een bewuste keuze om tijdelijk in het rood te staan en daarmee gerichte kwaliteitsimpulsen te geven die ten goede komen aan alle leerlingen en medewerkers van LMC-scholen.

Als je kleuren met elkaar mengt, ontstaan nieuwe kleuren. Samenwerken is daarom van groot belang. Zowel tussen de LMC-scholen maar ook met de andere schoolbesturen en onderwijspartners in de stad Rotterdam. Een fantastisch voorbeeld hiervan is de totstandkoming van het “Onderwijsplan op Zuid” waarmee in de komende jaren een volledig nieuw onderwijslandschap aan de Zuidoever van de Maas zal ontstaan. Met spannend en kleurrijk onderwijs voor de leerlingen van Rotterdam-Zuid.

Dit alles vraagt er ook om dat de basis op orde is en blijft. Dat betekent het behouden van de goede kwaliteitspositie, het versterken van de profilering van de scholen, het uitbouwen van de professionaliteit van alle medewerkers, het werken aan een gezonde bedrijfsvoering en het verder verhogen van de tevredenheid van leerlingen, hun ouders en al onze collega’s.

Met uiteindelijk maar één doel… dat alle LMC-scholen worden gezien als geweldige plekken om te mogen leren en te werken.
Rotterdam, 2 april 2018
Rob Elgershuizen
Marc Otto