Jaarverslag 2019

Missie en doelstelling van de organisatie

Leestijd: ( woorden)

[ zie iconen per pijler + filmpjes]

 

LMC Voortgezet Onderwijs (LMC-VO) heeft als missie dat zij zich met haar 24 kleinschalige scholen inzet voor de ontwikkeling van haar leerlingen tot gelukkige, verantwoordelijke en respectvolle jongeren die goed zijn voorbereid op de volgende stap in hun (school)carrière. LMC-VO wil haar leerlingen helpen zichzelf optimaal te ontplooien. De scholen faciliteren dit persoonlijke groeiproces in de richting die bij de leerling past, met uitdagend en kwalitatief goed onderwijs.

Zie de website van LMC-VO voor de volledige missie en visie:
https://www.lmc-vo.nl/over-ons/missie-en-visie.

Beleid

De strategienota 2018-2022 Samen Groeien, het beleidsplan van LMC-VO, vermeldt dat  de missie volbracht wordt langs de volgende zeven strategische pijlers, op volgorde van belangrijkheid:

  • De pedagogisch-didactische basis meer dan op orde (kwaliteit)
  • De waardevolle relatie van de scholen met het PO
  • Het portfolio bestaat uit 24 unieke, kleinschalige scholen
  • De optimale doorstroom naar mbo/hbo/wo
  • De toegevoegde waarde van het merk LMC-VO voor de scholen
  • De herkenbare positie van de school voor ondernemers en de buurt
  • De strategische inrichting van scholengroepen

De strategie wordt toegelicht voor leerlingen van groep 8 van de basisschool en hun ouders in een animatie die te vinden is op de website van LMC-VO. Op deze website zijn ook twee films en video’s te vinden waar de strategie en de pijlers in gevisualiseerd worden (https://www.lmc-vo.nl/over-ons/missie-en-visie). Regelmatig wordt in een digitale nieuwsbrief, LMC e-magazine, ingegaan op de ontwikkelingen per pijler.