Jaarverslag 2021

Voorwoord

Leestijd: ( woorden)

Dit voorwoord schrijf ik op dit moment als enig bestuurder. Mijn collega, Rob Elgershuizen, is inmiddels gestopt en met pensioen gegaan. De procedure om een opvolger voor hem te vinden is nog niet afgerond. LMC-VO sluit het jaar 2021 af met dit jaarverslag. 2021 was opnieuw een bijzonder jaar. Nederland, en daarmee ook Rotterdam en de LMC-scholen, bleef in de grip van de coronacrisis. Tijdens een korte periode in de zomer dacht bijna iedereen met optimisme dat COVID-19 echt tot het verleden behoorde maar in het najaar werden we opnieuw geconfronteerd met de ingrijpende gevolgen van het virus voor het onderwijs.

(Klik onderaan de pagina voor het complete jaarverslag.)

Ondanks dat de leerlingen en de docenten grote inspanningen lieten zien om te voorkomen dat er achterstanden zouden ontstaan en ondanks de digitale mogelijkheden die breeduit zijn ingezet, hebben veel leerlingen in de periode dat het onderwijs geraakt werd door de effecten van de coronacrisis achterstanden opgelopen. Niet alleen op onderwijsgebied maar ook in hun ontwikkeling op sociaal-emotioneel gebied. De overheid heeft vanwege deze constatering het National Programma Onderwijs ontwikkeld en veel extra middelen ter beschikking gesteld aan het onderwijs om de achterstanden in te halen.

Vanwege de extra middelen werden plannen ontwikkeld en extra medewerkers aangetrokken om de werkzaamheden uit te kunnen voeren. Dit legde niet alleen nog meer druk op het management maar ook op de administratieve organisatie. Het is een enorme prestatie dat het management, de docenten en overige medewerkers zoveel werk hebben verricht. Zij hebben zich volledig ingezet om de leerlingen het extra onderwijs en/of de extra ondersteuning te kunnen bieden die zij nodig hebben.

Net als alle scholen hadden de scholen van LMC-VO te maken met de coronabeperkingen bij de leerlingwerving. Open dagen konden niet of slechts beperkt plaatsvinden. Ouders en eventuele andere bezoekers mochten vaak de school niet in. Opnieuw moesten de scholen digitale middelen inzetten om toch een vorm van “open dag” te kunnen organiseren. Op zich is dit goed gegaan maar onderwijs is mensgericht en persoonlijk contact heeft ieders voorkeur. Hopelijk kan dit volgend jaar anders.

Ondanks de hindernissen vanwege de coronaperiode in het schooljaar 2020/2021 waren de examenresultaten van de scholen goed, mede dankzij de versoepeling die het ministerie had ingesteld voor de examens. Bijna alle examenleerlingen konden hun opleiding vervolgen op de manier die zij gedacht hadden. Zij stroomden uit naar mbo, hbo of wo of vervolgden hun opleiding binnen het vo op een hoger onderwijsniveau.

Een zeer positieve ontwikkeling was te zien bij de opleidingsplaatsen voor toekomstige docenten. Alle scholen van LMC-VO zijn betrokken bij de Opleidingsschool Rotterdam (OSR). In 2021 is het aantal opleidingsplaatsen bij LMC-VO gegroeid tot ruim 200. Hiermee investeert LMC-VO in de toename van het aantal bevoegde docenten. Dit is hard nodig vanwege het huidige lerarentekort waar het onderwijs mee geconfronteerd wordt.

 LMC-VO is als organisatie financieel gezond en de dienstverlening aan de scholen wordt verder geoptimaliseerd. Dit geeft opnieuw een goede basis voor komende jaren. Inmiddels is er veel gebeurd in Europa. Ik noem met name de oorlog in Oekraïne die ook voor Nederland grote effecten gaat hebben of al heeft. Mogelijk zullen de scholen met ISK maar wellicht ook andere LMC-scholen leerlingen krijgen uit Oekraïne. Het zijn heftige ervaringen als jongeren opeens hun land moeten verlaten.

Ik rond af met de constatering dat 2021 opnieuw een jaar was waarin keihard gewerkt is, mooie resultaten zijn geboekt en wij hebben geholpen om ongeveer 1500 leerlingen naar een diploma te begeleiden. Ik bedank iedereen in de organisatie voor de getoonde inzet. Het is goed om te zien dat iedereen in de LMC-organisatie zo betrokken is bij de ontwikkeling van onze leerlingen. Het jaar 2022 zal ook de nodige uitdagingen met zich meebrengen en ik zie dat met het volste vertrouwen tegemoet.

Rotterdam, mei 2022

Lorenzo Civile

Voorzitter College van Bestuur

 

Klik hier voor het complete LMC-jaarverslag 2021