Jaarverslag 2019

Pijler 6. De herkenbare positie van de school voor ondernemers en de buurt 

Leestijd: ( woorden)

 6.1 Scholen ondernemen zichtbaar en aantoonbaar activiteiten binnen en met de eigen wijk. Zij maken hiervan verslag op hun websites en in PR materiaal richting (toekomstige) ouders, leerlingen en externe actoren.

De LMC-scholen zijn in 2019 actief bij acties in de buurt of organiseren zelf activiteiten. Op de websites van de scholen worden hier berichten over geplaatst.   

6.2 Scholen ondernemen zichtbaar en aantoonbaar activiteiten in samenwerking met bedrijven en instellingen. Zij maken hiervan verslag op hun websites en in PR materiaal richting (toekomstige) ouders, leerlingen en externe actoren.

 LMC-VO gaat samenwerkingsovereenkomsten aan met de Stichting Hofpleintrein en met de Stoom Stichting Nederland. Leerlingen kunnen hierdoor praktijklessen krijgen en het geleerde toepassen op het museumstoomdepot aan Rolf Hartkoornweg. De lessen zijn in de eerste periode met name gericht op de te restaureren historische Hofpleintrein die Stichting Hofpleintrein in bruikleen heeft gekregen van het Spoorwegmuseum te Utrecht.  Leerlingen kunnen ook andere opdrachten uitvoeren, bijvoorbeeld op het gebied van ICT-of PR, voor de trein of het museumstoomdepot. Een artikel over deze samenwerking wordt geplaatst in het Rotterdams Onderwijs Magazine.