Jaarverslag 2015

Voorwoord

Leestijd: ( woorden)

Het voorwoord in het jaarverslag 2014 eindigde in de bemoedigende slotzin “we zijn -kortom- op de goede weg, maar hebben nog het nodige te bereiken”. Dat zou ook wel eens de slotzin van dit voorwoord kunnen worden. We hébben namelijk het nodige bereikt in het verslagjaar 2015. Per 1 december hadden álle LMC-scholen een zogenaamd basisarrangement van de Inspectie van het Onderwijs gekregen. Alle scholen stonden, met andere woorden, in het groen en tegen de achtergrond van de resultaten vier jaar daarvoor is dat een enorme prestatie. Toen hadden 14 van de 37 afdelingen nog het predicaat zwak of zeer zwak.
In 2015 ging ook de lang gekoesterde wens zowel de financiële als personeels- en salarisadministratie in eigen beheer te nemen in vervulling. Het sluitstuk van een lang en ook risicovol proces dat met veel kracht en inspanning kon worden afgerond.
Dit opgeteld bij de positieve ontwikkelingen op het gebied van personeelsbeleid, de stappen die verder zijn gezet t.a.v. de kwaliteit van de huisvesting én de versteviging van de LMC-positie in het Rotterdamse onderwijsveld, lijken een nieuwe basis voor tevredenheid te bieden. Maar tevredenheid is op dit moment niet gepast, want al deze mooie resultaten verbleken toch enigszins bij de constatering dat LMC Voortgezet Onderwijs er in 2015 niet in slaagde het leerlingaantal op peil te houden. De LMC-scholen verloren marktaandeel. En daarmee is de grote opdracht voor onze scholen nadrukkelijk geformuleerd: het onderwijs, het profiel en de wervingskracht moeten groter. Want ook al geven de voorlopige cijfers van de aanmeldingen voor het komende schooljaar een gunstiger beeld dan in 2015, we vinden dat de leerling niet om de LMC-scholen heen moet kunnen. Dat én het vasthouden van de positieve ontwikkelingen waarmee ik dit voorwoord begon, dat zijn de opdrachten voor 2016 en de jaren daarna. De variant op het thema is dit jaar dan ook dat we nog het nodige te doen hebben, ook al hebben we al veel bereikt.
Ik ben er van overtuigd dat dat, nu ik per 1 oktober a.s. mijn vertrek heb aangekondigd, ook onder leiding van een nieuw College van Bestuur gaat lukken.
Marcel van der Knaap
Voorzitter College van Bestuur