Jaarverslag 2019

Pijler 3. Het portfolio bestaat uit 24 unieke, kleinschalige scholen

Leestijd: ( woorden)

 3.1 Iedere school heeft een scherp profiel gekozen dat herkenbaar is qua inhoudelijke oriëntatie of onderwijsconcept en heeft dit zichtbaar en concreet gemaakt in haar schoolplan en wervingsmateriaal.

Alle schoolprofielen zijn samengevat in de LMC-scholengids, een overzichtelijk boekje dat in september 2019 is uitgekomen en online te downloaden is via de LMC-website www.lmc-vo.nl. Per school is daarin kort omschreven wat de school herkenbaar maakt en waar de accenten liggen in het onderwijs. Met deze uitgave komen de 24 kleinschalige scholen als het ware samen; als unieke entiteiten die onderdeel zijn van een groter geheel. De profielen van deze scholen zijn verder terug te vinden in de betreffende schoolplannen en de wervingsmaterialen. Verder is er een positieve ontwikkeling dat bijna alle scholen naast informatie en fotografie, ook inzetten op bewegend beeld (professionele, korte schooltrailers) waarin eigen leerlingen en docenten figureren.

3.2 Als aanvulling op het huidige scholenaanbod biedt LMC-VO in 2019 twee nieuwe profielen aan, te weten een Theater VMBO (Palmentuin) en een Horeca Havo en bouwt het onderwijsaanbod van de twee scholen die meegaan naar Stadionpark (zie convenant VO Rotterdam Zuid, d.d. 19 februari 2018) om tot sportprofiel.

De Horeca Havo wordt met ingang van het schooljaar 2019 – 2020 aangeboden op Het Lyceum Rotterdam als de Havo voor Foods & Events. Het is een samenwerking met de  Horeca Vakschool Rotterdam die de praktijklessen aan de leerlingen verzorgt. De eerste leerlingen worden met ingang van dit schooljaar ingeschreven.

Naast het al bestaande “On Stage” onderwijsprogramma gaat Palmentuin ook “Off Stage” vakken geven. De school verzorgde al zang, dans en spel. Nu zijn de voorbereiden in gang gezet om met ingang van schooljaar 2020/2021 ook les te geven in decorbouw, grime, kostuurontwerp, licht- en geluidtechniek en catering.

In de plannen voor Rotterdam Zuid, vastgelegd in het convenant VO Rotterdam Zuid, krijgen de scholen Veenoord en Vak College Zuidrand een nieuwbouwpand voor vmbo-onderwijs met een sportprofiel. Ondanks dat de nieuwbouw nog enkele jaren zal duren, zijn beide scholen actief met de aanpassing van hun onderwijs op de nieuwe profilering. Vak College Zuidrand krijgt binnen het gebouw enkele aanpassingen zodat het nieuwe profiel al daadwerkelijk te zien is. De nieuwe profilering komt terug in de PR-activiteiten waarbij het de bedoeling is dat nieuwe leerlingen bewust kiezen voor het profiel sport. Beide scholen zijn actief en de samenwerking tussen de scholen is groeiende. Uiteindelijk zullen de medewerkers en leerlingen van beide scholen ondergebracht worden in de nieuwe school.

3.3 LMC-VO bevestigt de positie van aanbieder van Dalton-onderwijs op Zuid door het onderwijsaanbod van de scholen Palmentuin (VMBO) en Montfort College (Mavo-Havo-VWO) verder in te richten conform de principes van Dalton.

Montfort is sinds schooljaar 2018 – 2019 Dalton in oprichting. Bij Palmentuin is het Dalton principe in het schooljaar 2018 – 2019 ingevoerd. In de nieuwe opzet van Palmentuin voor Theater (PT010) blijft de Dalton aanpak gehandhaafd.