Jaarverslag 2020

Missie en doelstelling

Leestijd: ( woorden)

LMC Voortgezet Onderwijs (LMC-VO) heeft als missie dat zij zich met haar 23 kleinschalige scholen en de Eenheid Zorg inzet voor de ontwikkeling van haar leerlingen tot gelukkige, verantwoordelijke en respectvolle jongeren die goed zijn voorbereid op de volgende stap in hun (school)carrière. LMC-VO wil haar leerlingen helpen zichzelf optimaal te ontplooien. De scholen faciliteren dit persoonlijke groeiproces in de richting die bij de leerling past, met uitdagend en kwalitatief goed onderwijs.

Zie de website van LMC-VO voor de volledige missie en visie: https://www.lmc-vo.nl/over-ons/missie-en-visie.

Beleid

De strategienota 2018-2022 Samen Groeien, het beleidsplan van LMC-VO, vermeldt dat  de missie volbracht wordt langs de volgende zeven strategische pijlers, op volgorde van belangrijkheid:

  • De pedagogisch-didactische basis meer dan op orde (kwaliteit)
  • De waardevolle relatie van de scholen met het PO
  • Het portfolio bestaat uit 24 unieke, kleinschalige scholen
  • De optimale doorstroom naar mbo/hbo/wo
  • De toegevoegde waarde van het merk LMC-VO voor de scholen
  • De herkenbare positie van de school voor ondernemers en de buurt
  • De strategische inrichting van scholengroepen