Jaarverslag 2023

Voorwoord

Leestijd: ( woorden)

LMC Voortgezet Onderwijs (LMC-VO) sloot in het jaar 2023 haar 25-jarige bestaan af. We kijken terug op een betekenisvol tijdperk. Een tijdperk waarin duizenden collega's en leerlingen hebben geleerd, gelezen, geschreven, gesport, gekookt, gespard, gesupport en gecreëerd.

Vele avonturen zijn beleefd, goede ontwikkelingen zijn doorgemaakt, duizenden diploma's zijn uitgereikt en er zijn vooral ook vele mooie herinneringen gemaakt. Het jaar 2023 betekende daarnaast voor LMC-VO in veel opzichten een jaar vol veelbelovende ontwikkelingen en met resultaten van formaat. LMC-VO bereikte het hoogste leerlingenaantal ooit: een bevestiging aan alle collega’s dat we de juiste dingen aan het doen zijn. Binnen ons uitgebreide portfolio aan scholen en onderwijsconcepten vinden leerlingen al snel dé school die bij hen past. Verder is de voorgenomen fusie met Kind en Onderwijs Rotterdam intensief voorbereid. In juni ontvingen wij het laatste formele akkoord, van de ministers voor Primair en Voortgezet Onderwijs en van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Wij zijn dankbaar voor het vertrouwen en het akkoord/de instemming van de Raden van Toezicht, de Gemeenschappelijke Medezeggenschaps raden, de bonden, het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Rotterdam én van de ministers. Dat maakte de weg vrij om verder te gaan met het bundelen van krachten.

Met dit allerlaatste jaarverslag van LMC-VO gaat er dus een deur dicht en gaat er tegelijkertijd een andere wagenwijd open. In 2023 zijn de voorbereidingen getroffen om de drempel over te kunnen stappen op 1-1-2024. Intussen is de fusie een feit en voert onze organisatie de korte, krachtige naam SARO. Deze dekt de lading helemaal: Samen Ambitieus Rotterdams Onderwijs.

Eind 2023 is gestart met het vervlechten van de ambities van LMC-VO en Kind en Onderwijs Rotterdam. Het resultaat daarvan zal in 2024 het licht zien in de vorm van het SARO-strategiedocument. De daarin geformuleerde ambities, alle te herleiden tot de beide koersplannen, zullen worden voortgezet.
De in dit jaarverslag opgenomen activiteiten, ontwikkelingen en mijlpalen zijn een weerspiegeling van de inzet en toewijding van onze medewerkers. Hun professionaliteit en passie hebben zij ten dienste gesteld aan de behoeften en de diversiteit van onze leerlingen, en aan de uitdagingen van de moderne tijd.

Dat de werkomgeving voor onze medewerkers aantrekkelijk is en blijft zal moeten leiden tot voldoende nieuwe, minstens zo bevlogen collega's die ook de stap willen maken naar dit betekenisvolle werk. LMC-VO is zich in 2023 volop blijven inzetten om de vacatures vervuld te krijgen en zal dat ook in 2024 en daarna blijven doen. Daarnaast is en blijft er onverminderd aandacht voor een goede kwaliteit van het onderwijs, basisvaardigheden, kansengelijkheid, ICT als hulpmiddel in het onderwijs en een goede en moderne huisvesting.

Vanuit een gezonde, krachtige organisatie en in goede onderlinge verbondenheid zetten onze medewerkers hun expertise en betrokkenheid in. Dit jaarverslag toont aan dat wij ook de komende onderwijsjaren met groot vertrouwen tegemoet kunnen zien. Het afsluiten van het 25-jarig bestaan van LMC-VO vormt zoals gezegd meteen de aftrap van een nieuwe fase. Ook daarin zullen zowel onze medewerkers als onze leerlingen zich optimaal kunnen blijven ontwikkelen, gedijen en hun volledige potentieel benutten. Kortom: ik heb zin en veel vertrouwen in het nieuwe tijdperk; een toekomst van vooruitgang, vooruitstrevendheid en van samen het voortouw durven nemen in het belang van voor onze leerlingen.

Lorenzo Civile
Voorzitter College van Bestuur

Klik hier voor het complete LMC-jaarverslag 2023