Jaarverslag 2020

Pijler 5. De toegevoegde waarde van het merk LMC-VO voor de scholen

Leestijd: ( woorden)

5.1 Er worden twee LMC-brede evenementen georganiseerd die de samenhang en verbondenheid stimuleren tussen de scholen. De evenementen hebben tevens tot doel het merk LMC-VO zichtbaar te maken voor de buitenwereld.

Net als voorgaande jaren staat voor juni 2020 de LMC scholen CUP gepland, dit keer in het Sparta-stadion. De LMC scholen CUP is een ‘toernooidag’ voor ruim 400 brugklassers van alle LMC-scholen. De 40 teams worden samengesteld op basis van sportiviteit, motivatie, samenwerking, respect en bovenal lol en niet zozeer om de allerbeste spelers. Door de onzekere omstandigheden blaast LMC-VO het toernooi af en organiseert voor de meivakantie een alternatief: #fitmetmemattie. Alle 2000 LMC-brugklassers krijgen een fitnessmat om in de lockdown fit te blijven. Docenten en enkele celebs maken instructiefilmpjes om de leerlingen te activeren, te zien op instagram: #fitmetmemattie. Het AD wijdt er een artikel aan.

In plaats van de fysieke ‘LMC-ontdekdag’ voor groep 8 leerlingen van Kind en Onderwijs Rotterdam bieden de scholen leerlingen online workshops aan die representatief zijn voor het schoolprofiel. Op een leuke, interactieve manier lichten LMC-scholen een tipje van de sluier van hun schoolprofiel op. De leerlingen kunnen de workshops met de juf of meester in de klas doen, of gezellig thuis met een vriend of vriendin. Het boekje “schoolvinden” van LMC-VO wordt op alle scholen van Kind en Onderwijs Rotterdam bezorgd met een lekkernij van HPC Centrum. Alle groep 8-leerlingen van Kind en Onderwijs krijgen een informatiepakket van hun docent mee naar huis. De presentaties en workshops staan op het LMC-Youtubekanaal.