Jaarverslag 2020

Onderwijs

Leestijd: ( woorden)

Leerlingenaantal

Het aantal leerlingen dat slaagt is echter groter dan in voorgaande jaren, met name vanwege het niet doorgaan van de centrale examens. Ondanks deze grotere uitstroom laat het totale aantal leerlingen per teldatum in oktober 2020 een stijging zien.  

Slagingspercentages

De gemiddelde slagingspercentages van de onderwijssoorten liggen, m.u.v. de leerwerktrajecten vanwege de beperkte omvang van de groep, aanzienlijk hoger dan voorgaande jaren. Dit heeft zeer waarschijnlijk voor een groot deel te maken met het niet doorgaan van de centrale eindexamens waardoor leerlingen op basis van de uitslag van de schoolexamens hun diploma kunnen behalen.

Niveau

2015-2016

2016-2017

2017-2018

2018-2019

2019-2020

 

Aant.

%

Aant.

%

Aant.

%

Aant.

%

Aant.

%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vmbo

677

92

748

92

650

91

577

93

580

97

mavo

599

86

624

86

575

82

566

86

540

97

havo

199

89

258

90

244

87

232

88

225

93

vwo

62

87

105

89

86

93

102

87

84

100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vmbo:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

bbl

316

95

295

95

256

95

225

95

247

97

kbl

293

90

382

91

317

88

285

92

273

98

gl

51

91

61

87

54

85

47

91

47

100

lwt

17

85

10

90

23

96

20

95

13

93

 

Taalbeleid

LMC-VO start met een strategische beleidsgroep ‘taalbeleid’. In deze beleidsgroep zitten leden van het management, een medewerker van het stafbureau maar ook enkele taalcoördinatoren van de scholen. Met de ontwikkeling van nieuw LMC-breed taalbeleid wordt het onderwerp taalbeleid weer nadrukkelijk op de agenda van de individuele scholen gezet wat een bijdrage levert aan de onderwijskwaliteit.

Commissie ICTO

Al geruime tijd werkt LMC-VO aan een verdere ontwikkeling van ICT in het onderwijs. De ingestelde commissie krijgt de naam ICTO en krijgt twee taken. Enerzijds moet de commissie ervoor zorgen dat allerlei zaken rondom onderwijsinnovatie met digitalisering goed ingebed worden in het onderwijsproces van een school en passen binnen alle kaders als aanbestedingen en AVG. Anderzijds moet de commissie kritisch kijken naar alle applicaties om duidelijk te krijgen welke digitale tools en software minimaal in het basispakket van LMC-VO behoren. Aan de commissie is een externe voorzitter en een externe adviseur verbonden. De externe adviseur werkt voor Risbo, een onafhankelijk instituut voor onderzoek, training en advies van de Faculteit der Sociale Wetenschappen van de Erasmus Universiteit.

LMC ‘digiproof’

Als subonderdeel van de Commissie ICTO start een denktank LMC ‘digiproof’. De opdracht van de denktank is om het concept ‘digiproof’ te expliciteren in een X-aantal doelstellingen rondom de drie domeinen ‘digitale geletterdheid’, ‘digitale didactiek’ en ‘technologie’ beschreven in het projectplan ‘ICT in onderwijs’. In de denktank zijn voor het draagvlak verschillende onderwijsniveaus en diverse functies vertegenwoordigd, veelal vooruitstrevende docenten die mee geweest zijn op studiereis naar Londen.