Jaarverslag 2020

Pijler 3. Het portfolio bestaat uit 24 unieke, kleinschalige scholen

Leestijd: ( woorden)

 

3.1 Iedere school heeft een scherp profiel gekozen dat herkenbaar is qua inhoudelijke oriëntatie of onderwijsconcept en heeft dit zichtbaar en concreet gemaakt in haar schoolplan en wervingsmateriaal.

Vanwege het bijzondere karakter van dit schooljaar herziet LMC-VO het wervingsproces van nieuwe leerlingen en spitst toe op wat er nog wél is. Het accent verschuift van fysieke scholenmarkten, open dagen, proeflessen en informatiemiddagen en –avonden, naar online events en –contactmomenten. Ook de daarbij doorgaans ingezette gedrukte promotiemiddelen worden voornamelijk ingezet in digitale vorm. De scholen maken van deze gelegenheid goed gebruik door hun profilering nóg meer toe te spitsen op de online werving, waarin een boodschap snel en eenduidig over moet komen. Ook in de online wereld is immers de eerste indruk meteen de laatste indruk. En online is er minder plek voor woorden; des te meer is er een behoefte aan (bewegend) beeld om snel een boodschap over te kunnen brengen. LMC-VO zet op het gebied van online marketing grote stappen: van webinars, live gestreamde rondleidingen of online talkshows tot social media campagnes en google analytics en –advertising. Verder beschikken alle LMC-scholen nu over een promotievideo, waarin in het kort het schoolprofiel – zoals dat ook in het schoolplan terugkomt – wordt gepresenteerd.

3.2 Als aanvulling op het huidige scholenaanbod biedt LMC-VO in 2020 twee nieuwe profielen aan, te weten een Theater VMBO (Palmentuin) en een Experience College (GKH) en bouwt het onderwijsaanbod van de twee scholen die meegaan naar Stadionpark (zie convenant VO Rotterdam Zuid, d.d. 19 februari 2018) om tot sportprofiel. Tevens zal op (minimaal) twee Mavo’s worden geëxperimenteerd met een Havo-onderbouw traject.

Het “profiel” Experience College wordt in de zomer 2020 gerealiseerd in de nieuwe locatie aan de Spaanseweg 101. In dit gebouw was eerst Melanchthon Mathenesse gevestigd. Als gevolg van een bestuurlijke afspraak tussen LMC-VO en CVO is het gebouw van deze school ter beschikking gekomen van LMC-VO om zo de school GKH met een nieuwe profilering te laten starten als Experience College. Bij deze school lopen leren en ervaren door elkaar. Leerlingen creëren, experimenteren, onderzoeken en ontdekken in techniek, media, vormgeving & ICT en zorg & welzijn.

De Theater VMBO wordt aangeboden op de locatie Palmentuin. LMC-VO werkt hierbij samen met Stichting Jeugdtheater Hofplein die onder meer de Theaterlessen voor haar rekening neemt.

De scholen Veenoord en Vak College Zuidrand stemmen hun profilering met ingang van schooljaar 2020/2021 verder op elkaar af om tot een gezamenlijk profiel Sport & Lifestyle voor de nieuwbouw in Stadionpark te komen.

Zowel Mavo Centraal als Rotterdam Design College beginnen met een havo-onderbouw.