Jaarverslag 2018

Pijler 4. De optimale doorstroom naar mbo/hbo/wo

Leestijd: ( woorden)

4.1 Het in kaart brengen van de mogelijkheden om leerlingen van LMC-VO in het vervolgonderwijs te volgen qua leerprestaties. Hiervoor is samenwerking met het vervolgonderwijs noodzakelijk en kan privacy een mogelijke belemmering zijn.

Veel aandacht gaat uit naar de noodzakelijke aanpassingen van gegevensbeheer en

-uitwisseling vanwege de invoering van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. In dat kader sluit LMC-VO verwerkingsovereenkomsten met externe belanghebbenden voor onder meer de uitwisseling van leerlinggegevens.

4.2 Het verkennen van twee doorlopende leerlijnen (m.n. richting het mbo) voor twee scholen van LMC-VO waarmee in schooljaar 2018 – 2019 daadwerkelijk gestart kan worden.

Er is een grote vraag naar medewerkers met IT-competenties. LMC-VO participeert in dat kader in een samenwerking tussen scholen (primair tot en met hbo), overheid, het bedrijfsleven zoals Havenbedrijf Rotterdam, Rotterdam Partners en werkgeversorganisatie VNO-NCW Regio Rotterdam, in de IT Campus Rotterdam aan de Scheepsbouwweg op het vm. RDM-terrein. De insteek is dat de campus het aantal studenten op computer gerelateerde opleidingen in Rotterdam verdubbelt. Met name de scholen Roncalli Mavo, Lyceum Kralingen, Mavo Centraal, Rotterdam Designcollege, GKH en Zuiderpark zijn bij de plannen rond de IT Campus betrokken.

De Toorop Mavo heeft met het Grafisch Lyceum een doorlopende leerlijn ten aanzien van de beeldende vakken. Leerlingen krijgen met hun portfolio van Toorop Mavo rechtstreeks toegang tot het Grafisch Lyceum zonder een lastige toelatingsprocedure te hoeven doorlopen.

Vanuit de Hogeschool Rotterdam is er een traject gestart om de overgang van de havo naar het hbo te verbeteren (lessen in het VO verzorgen over onderzoeksvaardigheden en verbeterde voorlichting studiekeuze). Alle havo/vwo scholen van LMC doen hieraan mee. Tevens wordt de studievoortgang van de havo leerlingen op het hbo gevolgd.

Alle overzichten staan in het complete jaarverslag 2018.