Jaarverslag 2018

Pijler 7. De strategische inrichting van scholengroepen

Leestijd: ( woorden)

7.1 Het evalueren van de huidige samenstelling en het doen van voorstellen voor een eventuele hervorming van de scholengroepen voor het schooljaar 2019 / 2020.

De scholen van LMC-VO zijn veelal ingedeeld in scholengroepen. Een uitgangspunt daarbij is dat de samenwerking tussen scholen binnen scholengroepen vergemakkelijkt wordt en dat medewerkers en leerlingen hierdoor eenvoudiger kunnen overstappen van  school. De indeling van scholen is redelijk flexibel en scholengroepen kunnen zodoende wijzigen van samenstelling. De directeuren en het College van Bestuur evalueren met elkaar periodiek in hoeverre de indeling in scholengroepen nog ten goede komt aan de schoolcarrière van de leerlingen en tegelijkertijd aan de loopbaan van medewerkers. In 2018 vinden enkele aanpassingen plaats: Mavo Centraal vormt samen met Lyceum Kralingen een scholengroep en de Montessori Mavo samen met Het Lyceum Rotterdam. De scholengroep De Theaterhavo/vwo en HMD breidt uit met De Theatermavo MT010.

Alle overzichten staan in het complete jaarverslag 2018.