Jaarverslag 2018

Missie en doelstelling

Leestijd: ( woorden)

LMC Voortgezet Onderwijs (LMC-VO) heeft als missie dat zij zich met haar 24 kleinschalige scholen inzet voor de ontwikkeling van haar leerlingen tot gelukkige, verantwoordelijke en respectvolle jongeren die goed zijn voorbereid op de volgende stap in hun (school)carrière. LMC-VO wil haar leerlingen helpen zichzelf optimaal te ontplooien. De scholen faciliteren dit persoonlijke groeiproces in de richting die bij de leerling past, met uitdagend en kwalitatief goed onderwijs.

Zie de website van LMC-VO voor de volledige missie en visie: https://www.lmc-vo.nl/over-ons/missie-en-visie.

[ zie iconen per pijler + filmpjes]

Beleid

Het traject om tot een nieuw meerjarenbeleidsplan te komen is in 2017 gestart en afgerond in 2018. Het nieuwe beleidsplan, de strategienota 2018-2022 Samen Groeien, geeft aan dat in de komende vier jaar de missie volbracht zal worden langs de volgende zeven strategische pijlers, op volgorde van belangrijkheid:

  • De pedagogisch-didactische basis meer dan op orde (kwaliteit)
  • De waardevolle relatie van de scholen met het PO
  • Het portfolio bestaat uit 24 unieke, kleinschalige scholen
  • De optimale doorstroom naar MBO/HBO/WO
  • De toegevoegde waarde van het merk LMC-VO voor de scholen
  • De herkenbare positie van de school voor ondernemers en de buurt
  • De strategische inrichting van scholengroepen

Een animatie is gemaakt om de strategie toe te lichten voor kinderen van groep 8 van de basisschool en hun ouders. Daarnaast zijn twee films gemaakt waarin de strategie en de pijlers gevisualiseerd worden. Voor elke pijler zijn er verhalen van individuele docenten die de pijler ondersteunen. Van de zeven verhalen zijn ook losse video’s gemaakt en evenals de meer uitgebreide strategie video’s op de LMC-sites en social media geplaatst (https://www.lmc-vo.nl/over-ons/missie-en-visie). Daarnaast zijn twee magazines (zowel digitaal als in print) uitgebracht over de LMC-strategie.

Het interne toezicht is belegd bij de Raad van Toezicht. Tenminste vijf en maximaal zeven personen vormen de Raad van Toezicht. Eén van de leden van de Raad van Toezicht is benoemd op voordracht van de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad.

Alle overzichten staan in het complete jaarverslag 2018.