Jaarverslag 2018

Pijler 5. De toegevoegde waarde van het merk LMC-VO voor de scholen

Leestijd: ( woorden)

5.1 In 2018 worden twee LMC-brede evenementen georganiseerd die de samenhang en verbondenheid stimuleren tussen de scholen. De evenementen hebben tevens tot doel het merk LMC in een positief daglicht te stellen voor de buitenwereld.

Op 1 november vond de LMC-personeelsdag plaats. In de grote sporthal vindt een groot aantal medewerkers elkaar en luistert naar enkele bekende sprekers. In het middagprogramma kunnen de LMC-medewerkers deelnemen aan workshops die door collega’s worden verzorgd in de schoolgebouwen van Montfort College en Zuiderpark. Leerlingen van verschillende scholen hebben een rol in de verzorging – ook muzikaal - van de dag. Zij doen dit met veel toewijding. De dag verloopt goed en wordt door de medewerkers zeer gewaardeerd.   

“Altijd trots op de kinderen en een geweldige dag gehad met boeiende workshops. Ben weer uitgedaagd om na te denken over eigen handelen.”  Deelnemer van LMC-personeelsdag

Alle overzichten staan in het complete jaarverslag 2018.