Jaarverslag 2018

Pijler 3. Het portfolio bestaat uit 2 unieke, kleinschalige scholen

Leestijd: ( woorden)

3.1 Iedere school heeft een scherp profiel gekozen dat herkenbaar is qua inhoudelijke oriëntatie of onderwijsconcept en heeft dit zichtbaar en concreet gemaakt in haar schoolplan en wervingsmateriaal.

In het gebouw van Lucia Petrus MAVO begint de mavo met een nieuwe naam, Mavo Centraal, en met een nieuwe profilering. Leerlingen volgen op deze school in de eerste twee jaar het vak Design, Technologie & Innovation (DTI) waarbij zij digitaal leren ontwerpen, leren omgaan met nieuwe technologie en computational thinking: problemen oplossen op een creatieve en logische manier. De school aan de Stationssingel wordt verbouwd tot een overzichtelijk gebouw met een mooie uitstraling. Voor de leerlingen wordt het voormalige parkeerterrein voor docenten getransformeerd naar een schoolplein. Het pand zal nog verder worden aangepast in 2020.

Verschillende scholen stellen hun onderwijsprofiel bij. Zo legt Palmentuin zich toe op theater en richt het onderwijs in volgens het Daltonconcept. Ook Montfort College kiest voor Dalton. De school Zuiderpark breidt uit met een sportprofiel.

Ook Veenoord en Vak College Zuidrand gaan werken met een sportprofiel. Dit heeft te maken met de plannen van enkele schoolbesturen en gemeente Rotterdam voor het onderwijs in Rotterdam-Zuid. LMC-VO zal in dat kader een nieuwe VMBO-school met het profiel sport, health en lifestyle krijgen in het nog te ontwikkelen Stadionpark waar de leerlingen en medewerkers van de twee scholen naar toe zullen verhuizen.

De vmbo-school aan de Beukelsdijk voert een profilering in met als kern “design”. Gelijk bij binnenkomst van het gebouw wordt duidelijk waar de school voor staat:

“Creativity is intelligence having fun”.

Leerlingen krijgen de gelegenheid om een creatieve vmbo-opleiding met veel plezier te doorlopen. De praktijkruimtes spreken tot de verbeelding. Het is gelijk duidelijk welk vak er wordt gegeven. “Het lokaal als lab” heet dat, in Rotterdam Designcollege-taal. Dit is niet een nieuw principe maar wel tot in de puntjes doorgevoerd. In de school draait alles om design en creativiteit. Er zijn 16 gevarieerde challenges (opdrachten rondom een bepaald thema)  voor de leerlingen die zij in twee jaar moeten doen.

De Horeca Vakschool Rotterdam en Het Lyceum Rotterdam ontwikkelen een horecagerichte havo-route die zij in samenwerking zullen gaan aanbieden. De havo-leerlingen worden ingeschreven bij Het Lyceum Rotterdam en zullen daar het grootste gedeelte van de AVO-lessen volgen. De praktijkvakken en praktijk gerelateerde vakken worden door de Horeca Vakschool Rotterdam, in het gebouw aan de Noordsingel, verzorgd. De Horeca havo is een keuzemodule van Het Lyceum Rotterdam binnen het profiel E&M of C&M. De Horeca havo-route wordt aangeboden met ingang van het schooljaar 2019/2020.

3.2 Als aanvulling op het huidige scholenaanbod biedt LMC-VO in 2018 twee nieuwe profielen aan, te weten een Montessori Mavo en een Theater Mavo (met specialisatie voor muziek en dans) en breidt zij haar aanbod voor het vrije school concept verder uit.

De schoolgebouwen aan de Walenburgerweg worden mavo’s met een bijzondere profilering. Aan één kant is een mavo volgens het Montessori concept gehuisvest. Het andere gebouw wordt gebruikt door de mavo met een kunstprofiel in samenwerking met Stichting Jeugdtheater Hofplein, De Theatermavo MT010. De gebouwen zijn aangepast zodat zij een uitstraling en sfeer passend bij het profiel hebben.

Het Vrijeschool concept is onderdeel van het onderwijsaanbod van de Young Business School Rotterdam (YBSR). In het convenant met de andere grote besturen voor VO in Rotterdam en Gemeente Rotterdam krijgt YBSR de gelegenheid om te groeien tot een school van 500 leerlingen. De mogelijkheden om de groei daadwerkelijk te realiseren, worden bekeken. Het huidige pand heeft onvoldoende capaciteit daartoe.

3.3 Het succesvol gebleken concept van het Flexrooster wordt verder uitgebouwd binnen de huidige scholen en uitgebreid naar minimaal twee andere scholen.

Mavo Centraal voert het Flexrooster in waarbij leerlingen in verschillende uren kunnen kiezen welke vakken zij volgen. De leerlingen beginnen en eindigen elke dag met de flexuren, die Mavo Centraal-uren worden genoemd. Leerlingen kunnen in hun eigen tempo werken aan het vak dat op dat moment de meeste aandacht vraagt. De lessen beginnen altijd met een instructie van de docent waarna de leerlingen aan een opdracht kunnen werken of leerstof kunnen bestuderen.

Bij Charles de Foucauld Mavo heten de flexuren keuzewerktijd (KWT). Leerlingen kunnen intekenen voor de uren en houden dit bij op de KWT-kaart. Als deze uren goed worden benut, hoeven leerlingen thuis geen of weinig tijd te besteden aan huiswerk. 

Alle overzichten staan in het complete jaarverslag 2018.