Jaarverslag 2018

Onderwijs

Leestijd: ( woorden)

Leerlingenaantal

Het totaal aantal leerlingen komt op basis van de voorlopige tellingen uit op 8154. In 2018 is nog sprake van relatief grote cohorten eindexamenkandidaten. Vanaf komend schooljaar zullen de klassen met eindexamenkandidaten kleiner zijn dan de verwachte instroom in de eerste klassen.

Slagingspercentages

Het slagingspercentage is in schooljaar 2017-2018 gemiddeld 87%. Dit is 2% lager dan de voorgaande twee jaar.

niveau          examens 2017-18               examens 2016-17               examens 2015-16

bbl               256              95%             295              95%             316              95%

kbl               317              88%             382              91%             293              90%

gt                   54              85%               61              87%               51              91%   

lwt                 23              96%               10              90%               17              85%  

===             ==               ===             ==               ===             ==               ===

Vmbo totaal   650              91%             748              92%             677              92%

mavo            575              82%             624              86%             599              86%

havo             244              87%             258              90%             199              89% vwo                   86              93%             105              89%               62              87%

Verschillende scholen stellen vanwege de examenresultaten verbeterplannen op.

 

Taal- en rekenonderwijs

LMC-VO zet binnen het ‘Rotterdam Effect’, onderdeel van Leren Loont!, het Rotterdamse onderwijsbeleid, sterk in op de verbetering van het taal- en rekenonderwijs. Docenten, taal- en rekencoördinatoren en schoolleiders zijn met elkaar in gesprek over de groei in taal- en rekenvaardigheid van onze leerlingen op basis van data. Kennis en ervaringen worden daar uitgewisseld.

De projectsubsidie van Gemeente Rotterdam is met ingang van het schooljaar 2018-2019 gestopt. LMC-VO financiert in schooljaar 2018-2019 vanuit eigen middelen de dataverwerking van het toetsenresultaat.

Alle overzichten staan in het complete jaarverslag 2018.