Jaarverslag 2016

ICT

Leestijd: ( woorden)

ICT op scholen
Vanwege de verplaatsingen van verschillende scholen zijn aanpassingen op het gebied van ICT noodzakelijk.
Voor de verhuizing van de school De Waal naar het pand op Katendrecht, onder de naam Young Business School, zijn ongeveer 350 datapunten voor camera’s, computers en printers ingetekend en opgeleverd. De ISK-leerlingen uit het pand aan de Huismanstraat verhuizen naar de Unielocatie. De ICT-middelen verhuizen mee. In het deel van het pand Huismanstraat dat nog in gebruik is bij de LMC-Praktijkschool Huismanstraat worden de netwerkaansluitingen uitgebreid en bestaande patchaansluitingen opgeschoond.
De school Carré-Middellande verhuist naar het pand aan de Westzeedijk. Een gedeelte van de ISK-leerlingen gaat echter naar het gebouw van Carré College Rotterdam. De bouwkundige aanpassing die hiervoor nodig is, heeft grote invloed op het netwerk van Carré College. Smartborden en computers worden verplaatst. Een gedeelte van het pand dat gebruikt werd door Zadkine is aangesloten met datapunten op het LMC netwerk. Ook in het pand aan de Westzeedijk worden diverse aanpassingen op ICT-gebied uitgevoerd.

Op Montfort College (Unielocatie) wordt een aantal lokalen uitgebreid met data-aansluitingen voor computers zodat ook deze school over een nieuw en up-to-date computerlokaal beschikt. De ICT-voorzieningen voor de nieuwbouw van de Icarusstraat voor Vak College Hillegersberg (Noordrand College) zijn ingetekend. Daarnaast is een begin gemaakt met de aanleg van de infrastructuur (glasvezel) om het pand aan te kunnen sluiten.

Telefonie
Om kosten te besparen worden in het eerste kwartaal de panden van PrO Schietbaanstraat en Toorop MAVO ook op de centrale LMC-VOIP aangesloten. Beide scholen bellen nu met Skype 4 Business. De vaste KPN-lijnen zijn opgezegd wat een aanzienlijke, maandelijkse besparing oplevert. De scholen Veenoord, De Waal, Palmentuin en Roncalli Mavo worden volgens de planning ook overgezet.

Hardware
Vorig jaar is een nieuwe opslagmethode gekozen die goedkoper en flexibeler (uitbreidbaar) is. Groei van data is hiermee eenvoudiger op te vangen. In het eerste kwartaal is een aantal oude servers in het datacenter uitgezet (gemigreerd naar de nieuwe omgeving). Minder hardware in het datacenter kan een besparing opleveren van een van de drie kasten. Bedrijfskritische servers (o.a. mail servers) worden omgezet naar de nieuwe omgeving. Verder zijn er 360 pc’s en laptops geleverd en geïnstalleerd.

Beveiliging-privacy
Om de beveiliging aan te scherpen, worden scans uitgevoerd door een gespecialiseerd bedrijf. Daaruit wordt een aantal verbeterpunten genoemd. Het Anti-Spam filter is in verband daarmee aangepast waardoor phishing e-mails minder worden afgeleverd. Tweemaal heeft LMC-VO last van encrypted files vanwege het feit dat een medewerker op een e-mail klikt dat alle bestanden op de harde schijf gijzelt. Door middel van de back-up worden alle bestanden teruggezet. Om dergelijke problemen zoveel mogelijk te voorkomen, wordt de firewall strakker neergezet waardoor het downloaden van uitvoerbare bestanden niet meer mogelijk is.

Cashless betalen
Op Hildegardis MAVO en Young Business School is er een pilot gestart met cashless betalen in de kantine. Als de pilot succesvol is, wordt cashless betalen ook ingevoerd op de andere LMC-scholen.

In het complete jaarverslag 2016 staan alle overzichten.