Jaarverslag 2016

Organisatiestructuur

Leestijd: ( woorden)

Organisatiestructuur

De organisatie van LMC-VO is ingericht volgens de besturingsfilosofie van LMC-VO. De scholen zijn daarbij binnen de LMC-kaders autonoom. Zij zijn voor het merendeel ingedeeld in scholengroepen. Het College van Bestuur stuurt de directeuren aan. Zij leggen verantwoording af aan het College van Bestuur.

Directeuren van scholengroepen kunnen binnen de vastgestelde financiƫle bandbreedte ervoor kiezen om een locatieleider aan te stellen, maar kunnen ook zelf een van hun scholen rechtstreeks aansturen. De medezeggenschap is op schoolniveau belegd bij de verschillende medezeggenschapsraden en op LMC-niveau bij de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad. Het stafbureau ondersteunt het College van Bestuur en de scholen.

In het complete jaarverslag 2016 staan alle overzichten