Jaarverslag 2016

Missie & Visie

Leestijd: ( woorden)

De missie
Goed onderwijs, dat is waar de LMC-scholen zich verantwoordelijk voor voelen. Goed onderwijs, onderwijs dat niet alleen en vanzelfsprekend voldoet aan de algemeen aanvaarde norm van onze maatschappij maar ook en vooral rekening houdt met wat de Rotterdamse leerling nodig heeft. Of het nu om de cognitieve of de sociale vaardigheden gaat, om een leerling uit een achterstandswijk of een leerling uit een meer bevoorrecht deel van de stad, of het nu om denkers of om doeners gaat. Goed onderwijs, dat toeleidt naar vervolgonderwijs, of naar de arbeidsmarkt.

De visie
We geven inhoud aan onze opdracht op basis van waarden die we hebben meegekregen vanuit de veelsoortige, veelal religieuze bouwstenen die het fundament voor de LMC-organisatie vormden. Verbinding en respect, openheid en oog voor elkaar, verantwoordelijkheid en professionaliteit, integriteit, zorgvuldigheid en loyaliteit zijn de woorden waardoor we ons laten inspireren en motiveren. We zetten in op excellentie, voor de hoog- én voor de minder begaafde leerlingen en we willen dat levensbeschouwelijke vraagstukken en zingeving in het beleid van de scholen de aandacht krijgen die ze verdienen.
We halen het beste uit de leerlingen door ze te leren leren, door kritisch naar zichzelf en elkaar, naar de omgeving te kijken. We willen ze meegeven dat veel maar niet alles vanzelf gaat, dat je verschillende wegen naar hetzelfde doel kunt bewandelen en dat van ieder mens een betekenisvolle bijdrage aan de samenleving wordt gevraagd. We willen dat de ruimte voor de kleine én de grote ambitie wordt gevoeld en gewaardeerd.

We hanteren daarbij een aanpak waarbij strengheid en duidelijkheid, maatwerk en resultaat altijd samengaan met een positieve benadering, met de wil om te leren, met oog voor creativiteit en culturele waarden. We willen dat terugzien in houding en gedrag van leerlingen die onze scholen verlaten. Maar we willen dat ook terugzien in houding en gedrag van alle collega's die in de LMC-scholen werkzaam zijn. We denken dat we onze visie het beste gestalte kunnen geven door kleinschaligheid als handelsmerk te kiezen, niet alleen omdat de kenmerken van de Rotterdamse leerling daar om vragen maar ook omdat we zo een breed palet aan profielen voor onze scholen mogelijk maken.
Kleinschaligheid maakt ons onderwijs en onze vestigingen persoonlijk.

Motto
Met de ontwikkeling van de nieuwe visie en missie is ook een motto in het leven geroepen voor LMC als teken van een hernieuwde start: Leren Leven, Menselijk en op Maat, Collegiaal en Coöperatief.

Meerjarenbeleidsplan
Het meerjarenbeleidsplan is vastgesteld voor een looptijd van vier jaar en loopt door tot 2018. Het plan staat op de internetsite van LMC-VO (www.lmc-vo.nl) en is daarmee toegankelijk voor alle belangstellenden. Het is de basis voor nieuwe schoolplannen en voor de beleidscyclus