Jaarverslag 2016

Communicatie

Leestijd: ( woorden)

Pr/marketing en inschrijvingen
Aan het begin van het jaar vinden de open dagen van de scholen plaats. Er is duidelijk meer belangstelling dan in het vorige jaar. De extra inspanningen op het gebied van marketing en communicatie betalen dan ook uit in een groei van het aantal inschrijvingen. Om een nog betere plek op de Rotterdamse onderwijsmarkt te verwerven is voortzetting van die inspanningen noodzakelijk. De marketing & communicatie plannen worden dan ook opnieuw geactualiseerd. Directeuren krijgen daarbij de gelegenheid impulsgelden aan te vragen. Het College van Bestuur wijst een groot deel van de impulsgelden toe en stelt het andere deel beschikbaar voor LMC-brede pr-activiteiten.
Vanwege de bezuinigingen in het kader van de krimp is de vacature, ontstaan door het vertrek van een medewerkster pr/marketing, niet ingevuld. Om toch extra activiteiten te kunnen ontplooien, wordt een extern deskundige ingezet, die werkzaamheden verricht in het kader van zijn re-integratie. Deze tijdelijke collega maakt overzichten van leerlingbewegingen en analyses van de concurrerende scholen in de randgemeenten en de voor leerlingwerving interessante postcodegebieden.

Intranet
LMC-VO is een traject gestart om tot een functioneel ontwerp voor een nieuw intranet te komen. LMC-VO gebruikt hiervoor Sharepoint. Intranet van LMC-VO moet een sociaal intranet worden met meer uitwisseling en gebruik door medewerkers. Een Slinge-docent met een achtergrond in de ICT is de interne LMC-projectleider. Het nieuwe social intranet is in december door het externe bedrijf opgeleverd en de webredacteuren van de scholen en de staf zijn geïnformeerd en geïnstrueerd. Het nieuwe intranet zal LIS (LMC Informatie Systeem) heten en naar alle waarschijnlijkheid na de voorjaarsvakantie in gebruik worden genomen.

Een belangrijke nieuwe ontwikkeling ten opzichte van het “oude” intranet is de mogelijkheid om ‘communities’ te vormen. Dat kan binnen de scholen of de staf, maar vooral ook bovenschools. Goed lopende communities kunnen een belangrijke impuls geven aan de professionaliteit van LMC-VO en de medewerkers.