Jaarverslag 2016

Huisvesting

Leestijd: ( woorden)

Bezettingsgraad gebouwen
De bezettingsgraad per 1-10-2016 bedraagt 79% als de rekenmethodiek van de gemeente Rotterdam wordt gebruikt. Dit houdt een daling van 1% in t.o.v. 2015. De leegstand in bruto vloeroppervlak is 16.000 m2. Er wacht zodoende een belangrijke taak om de leegstand te reduceren om de huisvestingslasten voor de komende jaren betaalbaar te houden. Verhoging van de bezettingsgraad kan gerealiseerd worden door de groei van het aantal leerlingen, nieuwe onderwijskundige ontwikkelingen en het afstoten van gebouwen.

Gemeente Rotterdam
LMC-VO heeft in oktober 2015 de aanvragen voor het huisvestingsjaar 2016 ingediend. De aanvragen voor huurvergoeding voor de Theaterhavo/vwo en een gedeeltelijke huurvergoeding voor de Pepermuntfabriek zijn eerst voorlopig en daarna definitief toegewezen. De aanvragen om de verzekeringspremie vergoed te krijgen van de eigendomspanden en huurpanden zijn afgewezen. De gemeente Rotterdam verrast de schoolbesturen binnen Rotterdam met facturen met vijf jaar terugwerkende kracht voor het gebruik van gymnastieklokalen. De schoolbesturen trekken gezamenlijk op om dit aangepast te krijgen. Hierdoor is de oorspronkelijke factuur van 1.140K teruggebracht naar 809K.

Meerjarenonderhoudsplanning
De meerjarenbegroting (MJOB) voor de komende tien jaar (2016-2025) is vastgesteld. Naar aanleiding van het teruglopende leerlingenaantal worden diverse onderhoudswerkzaamheden vertraagd en doorgeschoven naar volgende jaren. Hierdoor is een besparing mogelijk van circa 600K in 2016 op de uitgaven planmatig onderhoud. Van de beschikbare middelen uit de onderhoudsvoorziening wordt het grootste gedeelte besteed aan het onderhoud van het gebouw van Carré College. Voor 2017 is het budget voor het MJOP vastgesteld.

Projecten
De nieuwbouw aan de Icarusstraat is door LMC-VO Europees aanbesteed. Na een lang voortraject tekent LMC-VO op 24 januari 2016 de opdracht aan Dura Vermeer voor nieuwbouw. De gemeente Rotterdam verleent de bouwvergunning in augustus 2016. Half oktober 2016 start de aannemer met de bouw. De aannemer verwacht dat oplevering in juli 2017 haalbaar is.
De nieuwbouw Katendrecht wordt, ondanks het faillissement van de aannemer, toch op tijd opgeleverd op de eerste schooldag van het schooljaar 2016/2017. De school De Waal gaat in het nieuwe pand verder onder de naam Young Business School Rotterdam.

Verbouwingen - onderhoud
Doordat het pand van MAVO Delfshaven aan het eind van het schooljaar 2015/2016 vrijkomt, kan de school Carré Middellande verplaatst worden naar dat pand. Een deel van de leerlingen gaat naar Carré College. In het 4e kwartaal 2016 wordt de aula van Het Lyceum Rotterdam omgebouwd tot een prachtige multifunctionele ruimte.

Gebouwensituatie
De meeste gebouwen zijn eigendom van de gemeente Rotterdam. De gebouwen die gebruikt worden door GKH en Het Lyceum Rotterdam zijn eigendom van LMC-VO. Daarnaast wordt een enkel pand gehuurd door LMC-VO waarvoor de gemeente gedeeltelijk een vergoeding geeft.

In het complete jaarverslag 2016 staan alle overzichten.