Jaarverslag 2015

Jaarverslag inclusief jaarrekening

Leestijd: ( woorden)

Bijgaand vindt u het integrale jaarverslag 2015, zoals is goedgekeurd door de accountant en gepresenteerd aan het ministerie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.
Hierin is ook de jaarrekening in zijn geheel opgenomen.

Het complete jaarverslag 2015