Jaarverslag 2015

Huisvesting

Leestijd: ( woorden)

Huisvesting en facilitaire zaken
(Nieuwbouw)projecten - aanbestedingen
Montfort College komt in 2015 in aanmerking voor een nieuwer pand door een plan, opgesteld met de gemeente Rotterdam, voor de verplaatsing van verschillende scholen in Rotterdam-zuid. Montfort College krijgt daarbij de beschikking over het pand naast Zuiderpark College. Op 17 december 2015 wordt dit pand, m.u.v. de derde verdieping, opgeleverd zodat de school kan verhuizen en het nieuwe kalenderjaar kan beginnen in dit “nieuwe” pand. De derde verdieping wordt nog aangepast waarna het op 1 september 2016 wordt opgeleverd aan LMC-VO. Het voormalige pand van Montfort College wordt “om niet” overgedragen aan de gemeente Rotterdam.

Voor de verhuizing van de school De Waal naar Katendrecht is een programma van eisen voor het afbouwpakket opgesteld. Er is wat vertraging ontstaan. Verwacht wordt dat de school halverwege 2016 kan verhuizen naar het nieuwe pand.

Noordrand College krijgt na jaren wachten toch een nieuw schoolgebouw. Het gebouw zal worden gerealiseerd aan de Icarusstraat in Rotterdam. In november wordt op basis van een Voorlopig Ontwerp en omschreven kwaliteitseisen een Europese aanbesteding gehouden.

Verbouwingen - onderhoud
De praktijkschool aan de Talingstraat wordt grondig aangepakt waarbij de entree wordt verbouwd en de binnenkant van het schoolgebouw wordt gemoderniseerd en krijgt een nieuwe kleurstelling. De school ziet er mooi uit. Zeker de leerlingen zijn er erg blij mee. De schoolpleinen van Veenoord en Slinge worden in 2015 opnieuw ingericht.

MJOB
LMC-VO laat een extern bureau een meerjarenonderhoudsbegroting opstellen. Deze MJOB wordt aangevuld met de geprognosticeerde onderhoudskosten van de gebouwen die LMC-VO de komende tijd in gebruik krijgt, zoals de Unielocatie, het gebouw voor De Waal in Katendrecht, nieuwbouw Icarusstraat en nieuwbouw PrO Huismanstraat. Op basis van de MJOB worden de onderhoudskosten opgenomen in de begroting.

Bezettingsgraad
De daling van het leerlingenaantal beïnvloedt de bezettingsgraad negatief. De bezettingsgraad is op 1 oktober 2015 80%. Gecorrigeerd met 10% frictieleegstand en 5% ROB komt de leegstand uit op 10.000 m2 bruto vloeroppervlak. Vanwege de daling van het totale leerlingaantal wordt de huurovereenkomst van enkele lokalen t.b.v. Charles de Foucauld Mavo opgezegd. In tegenspraak hiermee krijgt de Roncalli Mavo opnieuw vier lokalen in het naastgelegen schoolgebouw van Thorbecke in medegebruik. Het is de verwachting dat MAVO Delfshaven wordt gesloten. De school Carré-Middellande kan dan verplaatst worden naar het pand van MAVO Delfshaven waarbij het oude pand van Carré-Middellande teruggegeven wordt aan de gemeente. Hierdoor zal de bezettingsgraad verbeteren.

In het complete jaarverslag 2015 staan alle cijfers