Jaarverslag 2015

ICT

Leestijd: ( woorden)

I-beleid en herstructurering systeembeheer
Een nieuw I-beleid, het I-beleid 2015-2021, is ontwikkeld. In dit beleid ligt de nadruk op verdere ontwikkeling (professionalisering) van de afdeling Digitale Zaken waardoor de ondersteuning van de organisatie op een hoger niveau komt. Daarnaast is een impuls gegeven aan ICT in de klas en wordt een prominentere plaats ingeruimd voor informatievoorziening.

Met alle directeuren is afgesproken dat de lokale systeembeheerders bovenschools worden geplaatst en aangestuurd. Met de GMR is deze wijziging afgestemd. Door de wijziging ontstaan meer en betere mogelijkheden voor de dagelijkse ondersteuning van de scholen. 

Aanbestedingen
Er worden Europese aanbestedingen gehouden voor multifunctionals (MFD/printers), ICT-hardware en presentatiemiddelen. Voor de multifunctionals wordt een contract afgesloten met Konica Minolta. Alle LMC-scholen beschikken nu over de Follow-Me standaard. Dit houdt o.a. in dat d.m.v een persoonlijke pas op een beveiligde manier op alle vestigingen geprint kan worden. Scholten Awater is als beste beoordeeld voor de ICT-hardware en AenC voor de presentatiemiddelen. Deze contracten gaan in per 1 juli 2015.

Data netwerken
In de zomervakantie wordt een aantal oude datanetwerken vervangen door nieuwe kabels. Bij Charles de Foucauld mavo wordt het gehele netwerk verwijderd en opniew opgebouwd met meer dan 250 aansluitpunten. Het ICT-lokaal van Het Lyceum Rotterdam wordt verplaatst naar de bovenste verdieping waardoor data verplaatst en nieuw aangelegd moet worden. Carré-Middelland College faciliteert voor haar ISK leerlingen een volledig digitaal programma. Om ook aan de randvoorwaarden van betrouwbare databekabeling te voldoen, wordt een groot aantal data vernieuwd. Dit biedt de mogelijkheid om met laptops en WiFi les te geven aan deze leerlingen.

Verhuizing Datacenter
Het datacenter op Zuid is ondergebracht in het voormalige pand van Montfort College. Vanwege de verhuizing van deze school, is het echter noodzakelijk ook het datacenter te verplaatsen naar het nieuwe gebouw van de school, de Unielocatie. Deze verplaatsing wordt dan ook gerealiseerd. De LMC-infrastructuur is opgedeeld in drie knooppunten, één in noord aan de Beukelsdijk, één in zuid bij  Montfort College en één extern in het datacenter in de Spaande kubus.

Database Magister
De samenvoeging van de Databases Noord en Zuid van Magister is definitief voltooid. LMC Voortgezet Onderwijs heeft nu één database voor Magister. Hierdoor is de organisatie in staat Magister efficiënter in te zetten, niet alleen op school- en organisatieniveau maar ook bij het doorgeven van data naar externe partners (o.a. DUO, Kennisnet, Magister Management Platform (MMP) etc.)