Jaarverslag 2015

Maatschappij en horizontale verantwoording

Leestijd: ( woorden)

Medezeggenschap
Binnen LMC-VO heeft elke school een eigen medezeggenschapsraad. Daarnaast is er een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad voor onderwerpen die meer dan één school betreffen. LMC-VO stimuleert de deelname van ouders en leerlingen aan deze medezeggenschapsraden. Het College van Bestuur is aanwezig tijdens een deel van de GMR-vergadering om voor instemming of om advies ingebrachte documenten te kunnen toelichten en vragen van de GMR-leden te kunnen beantwoorden.

Openbaarheid documenten en resultaten
Informatie over de structuur van de organisatie, het jaarverslag, beleidsstukken en bestuurlijke regelingen zijn voor iedereen in te zien via de website van LMC-VO. Via de websites van de scholen krijgen ouders informatie over het onderwijs en over ontwikkelingen op de scholen. Zij kunnen daarbij via Magister informatie krijgen over de vorderingen van hun kinderen.
Alle scholen van LMC-VO geven inzicht in hun resultaten door de gegevens op te laten nemen door Vensters VO, een website waar belangstellenden informatie kunnen vinden over examenresultaten, tevredenheid, personeel enz. Gegevens over de resultaten van het onderwijs worden ook opgenomen in de schoolgidsen.

Radicalisering
De gemeente Rotterdam, het Ministerie van Algemene Zaken en het Ministerie van Sociale Zaken verzorgen een pilot voor het onderwijs waarmee zij scholen ondersteuning bieden op het gebied van herkennen en voorkomen van radicalisering. Deze instanties stellen de pilot beschikbaar voor de scholen van LMC-VO. De pilot bestaat uit voorlichting voor docenten, training voor geselecteerde leerkrachten, een masterclass, training voor moeders en een theatervoorstelling met debat voor leerlingen. Meerdere LMC-scholen doen mee met deze pilot.