Jaarverslag 2015

Onderwijs

Leestijd: ( woorden)

Rekenen en taal
Meerdere scholen van LMC-VO hebben in samenwerking met CPS afspraken gemaakt om aan de referentieniveaus rekenen te werken. Rekenbeleidsplannen zijn ontwikkeld en leerlingen krijgen in 2015 extra uren rekenonderwijs. Op alle LMC-scholen worden rekencoördinatoren aangesteld. Een groeiend aantal scholen is de toets Diacijfer gaan gebruiken en enkele scholen ook de variant hiervan voor het vak Engels. De resultaten van de rekentoets in mei 2015 zijn in bijlage 1 opgenomen.

Ook op het gebied van taal zijn in 2015 ontwikkelingen gaande. De scholen stellen m.i.v. het schooljaar 2015-2016 een taalcoördinator aan. Verder start CED een onderzoek naar de correlatie tussen Diataaltoetsen en de uiteindelijke examencijfers. Voor zowel taal als rekenen beginnen expertgroepen met de ontwikkeling van reken- en taalproducten die volgend jaar ingezet kunnen worden binnen het onderwijs.

Examenresultaten
Het gemiddelde slagingspercentage van LMC-VO over schooljaar 2014/2015 is 91. Dit is een lichte stijging ten opzichte van de schooljaren 2013/2014 en 2012/2013. Het gemiddelde slagingspercentage binnen het mavo-onderwijs is redelijk stabiel. Binnen het havo-onderwijs is sprake van een lichte stijging ten opzichte van 2013/2014 maar het percentage is nog wel lager dan het percentage van 2012/2013. Het vwo-onderwijs laat een aanzienlijke stijging van het gemiddelde slagingspercentage zien ten opzichte van de voorgaande twee schooljaren.

Passend Onderwijs
De scholen binnen Rotterdam houden zich bij de overgang van leerlingen van PO naar VO aan de Rotterdamse Plaatsingswijzer. LMC-VO is aangesloten bij het regionale plaatsingsoverleg van het samenwerkingsverband Koers VO om moeilijk plaatsbare leerlingen van een passende onderwijsplek te voorzien.

In 2015 is sprake van een groeiend aantal leerlingen in de VO-leeftijd dat geen onderwijs volgt. Ook LMC-VO heeft een aantal van deze leerlingen. De werkgroep Passend Onderwijs, de gemeente Rotterdam en het samenwerkingsverband Koers VO spreken daarom af dat het OPDC Rotterdam een tiental van deze leerlingen kan opvangen.

Loopbaanoriëntatie en –begeleiding (LOB)
De scholen van LMC-VO in Rotterdam zuid zijn begonnen met een digitaal talentportfolio waarin leerlingen hun ontwikkeling en hun ervaringen op het gebied van LOB vastleggen. De opzet en structuur zijn vastgelegd in de visie van het programma NPRZ (Nationaal Programma Rotterdam-Zuid) en in “Leren Loont”. De ervaringen van de scholen worden gedeeld in het LOB programma van “Leren Loont” en met de scholen van LMC-VO aan de andere kant van de Maas.

Voortijdig schoolverlaten (VSV)
LMC-VO voert ook in 2015 beleid om het aantal voortijdig schoolverlaters te verminderen. Afspraken daartoe zijn onder meer vastgelegd in het Rotterdams Onderwijsbeleid 2015-2018 “Leren Loont”. In november 2015 zijn de definitieve gegevens over het voortijdig schoolverlaten over schooljaar 2013/2014 openbaar gemaakt. Met uitzondering van de HAVO/VWO scholen blijven de scholen van LMC-VO binnen de gestelde normen.

Alle overzichten staan in het complete jaarverslag 2015, in het hoofdstuk Onderwijs en de bijlage.