Jaarverslag 2017

Organisatiestructuur

Leestijd: ( woorden)

De organisatie van LMC-VO is ingericht volgens de besturingsfilosofie van LMC-VO. De scholen zijn daarbij binnen de LMC-kaders autonoom. Zij zijn voor het merendeel ingedeeld in scholengroepen. Het College van Bestuur stuurt de directeuren aan. Zij leggen verantwoording af aan het College van Bestuur. De medezeggenschap is op schoolniveau belegd bij de medezeggenschapsraden en op LMC-niveau bij de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad. Het stafbureau ondersteunt het College van Bestuur en de scholen.

In het complete jaarverslag 2017 staan alle overzichten.